Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Cổng Đúc Chân Không

CỬA CỔNG NHÔM ĐÚC CHÂN KHÔNG HỢP KIM NHÔM
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn uốn lượn
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 001
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn đơn giản
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 002
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn trống đồng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 003
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn trống đồng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 004
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn song đứng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 005
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn 9 rồng đơn giản
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 006
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa lá đơn giản
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 007
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu:  Châu âu
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 008
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn hiện đại
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 009
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Trống đồng, hoa văn
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 010
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Trống đồng mặt la
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 011
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Song đứng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 012
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Trống đồng mặt la, hoa văn
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 013
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn cầu kỳ
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 014
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Mặt la, trống đồng, rồng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 015
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn trống đồng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 016
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn phù điêu
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 017
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: 9 rồng mặt la
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 018
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn 4 cánh
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 019
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn cổ điển
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 020
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Nhật bản
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 021
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Mặt la
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 022
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn 4 cánh
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 023
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn trống đồng rỗng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 024
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Nhà phố
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 025
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn cầu kỳ
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 026
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Nhà phố
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 027
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Trống đồng mặt la 4 cánh
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 028
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHình vuông
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 029
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Mặt la trống đồng hình vuông
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 030
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn nhật bản
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 031

Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHình vuông hoa lá
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 032
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: 4 cánh cửa đi
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 033
Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Cổng lâu đài buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 034Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Cổ điển
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 035


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHình vuông hoa văn
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 036


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Lâu đài buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 037


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Biệt thự buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 038


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: 4 cánh song đứng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 039


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Chi tiết lâu đài buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 040

Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuTùng hạt
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 041


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Mặt la 9 rồng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 042


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn đơn giản
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 043

Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Tiền phúc
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 044


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Dinh thự buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 045Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa lá 
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 046

Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: 4 cánh rồng lượn
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 047


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Trống đồng mặt la
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 048


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Lâu đài buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 049

Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Chi tiết lâu đài buckingham
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 050


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫuHoa văn mặt la
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 051


Chất liệuHợp kim nhôm
Kết cấuĐúc đặc nguyên cánh
Kiểu mẫu: Hoa văn dạng trống đồng
Màu sơnTheo yêu cầu, vàng, đồng, xanh, xám
Công nghệĐúc chân không, khuôn thép
Giá liên hệ: 0918 945 456 Mr Thưởng
sản phẩm cổng đúc chân không hợp kim nhôm mẫu C - 052

0 nhận xét:

Đăng nhận xét